کتاب دیزج خلیل

چاپ کتاب دیزج خلیل | هزینه چاپ کتاب | مراحل چاپ کتاب | مجوز چاپ کتاب | چاپ کتاب از پایان نامه | چاپ دیجیتال کتاب | چاپ کتاب ارزان قیمت

عصرکنونی، عصر انفجار اطلاعات و پیچیدگی ارتباطات است و دنیای ما به یک دهکده کوچک جهانی تبدیل شده که اخبار، اندیشه‌ها و اطلاعات با سرعت بی‌نظیر در فضای مجازی تبادل و منتشر می‌شود. به یقین بخش مهمی از این نظریه‌ها و فرضیه‌هایی که با تاریخ و هویّت ارتباط مستقیم دارد ولی این شیوه عمل تکیه‌گاه محکمی به حساب نمی‌آید چرا که تحریف یا تفسیر به رای نمودن تاریخ و هویت از گذشته‌های دور توسط قدرتمندان اقتصادی و سیاسی یا اهل قلم وابسته خسارت‌های زیانباری به حقایق تاریخی وارد کرده و امروزه فضای مجازی سرعت این امر را تشدید می‌کند. افراد فرهیخته بسیاری هستند که در مقابل جعل تاریخ و فرهنگ در فضای مجازی صف‌آرایی کرده و در مقابل این هجمه‌ها تلاش می‌کنند، اما مکتوب شدن آن‌ها نیازمند قلم‌های صادقانه است.

تاریخ بازگشت به گذشته و ماندن در آن نیست، بلکه یافتن ریشه و هویّت است جهت فرار از لغزش و حرکت به سوی آینده. آیه قرآنی (فَاعْتَبِرُوا یَا أولِی الْأبْصَارِ «قرآن-س حشر-آیه 2» اشاره دارد به کسانی که حوادث را خوب می‌بینند و خوب موشکافی می‌کنند. افراد آگاه از شرایط گذشته، کمتر در معرض هجوم اشتباه قرار می‌گیرند.

همانگونه که مولانا دلیل توجه به تاریخ را بیان می‌کند:

از مردم هشیار بجو قصه و تاریخ *** کین سابقه کی آمد، وان خاتمه تا کی؟

عبرت‌گیری از تاریخ را عمده دلیل برمی‌شمارد:

یک حکایت بشنو از تاریخ‌گوی *** تا بری زین راز سرپوشیده بوی

آگاهی بیشتر را دلیل بر تصمیم‌گیری صحیح و آسان می‌داند:

اگر تاریخ عالم را بخوانی *** مراتب را یکایک باز دانی