چاپ کتاب به مرحله دریافت مجوزها رسید.


پس از تایید فایل متن کتاب از طرف شما فایل پی دی اف کتاب در سایت وزارت ارشاد اسلامی آپلود می‌شود تا مورد بررسی کارشناسان وزارت ارشاد قرار گیرد و همزمان صدور فیپا توسط کارمندان بخش فیپا در کتابخانه ملی انجام می‌شود.

معمولا صدور فیپا حداکثر 14 روز زمان می‌برد ولی صدور مجوز توسط وزارت ارشاد بسته به موضوع کتاب زمان‌بندی می‌شود. 

پس از بررسی های انجام شده در متن کتاب توسط کارشناس وزارت  ارشاد مجوز چاپ کتاب صادر می‌شود و بواسطه دریافت این مجوز ما به مرحله بعدی چاپ کتاب می‌رویم.


دریافت مجوز چاپ کتاب و چاپ

مجوز چاپ کتاب وزارت ارشاد یکی از مراحل چاپ کتاب | چاپ کتاب رفتار مصرف کننده | چاپ کتاب ردنا | هزینه چاپ کتاب | مراحل چاپ کتاب | مجوز چاپ کتاب | چاپ کتاب از پایان نامه | چاپ دیجیتال کتاب | چاپ کتاب ارزان قیمت
مراحل چاپ کتاب