مرحله نخست چاپ کتاب: تایپ و غلط‌ گیری


امروزه اکثر نویسندگان کتاب بجای اینکه متن خود را روی برگه بنویسند در کامپیوتر تایپ می‌کنند و همزمان متن کتاب غلط‌گیری نیز می‌شود. البته اکثر اوقات این متن‌ها که توسط نویسندگان کتاب تایپ می‌شود نیاز به بازبینی و اعمال تغییرات زیادی دارد چرا که نویسنده با اصول تایپ آشنا نیست و فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها کلمات و همچنین علائم رعایت نمی‌شود و کار برای ما سخت‌تر می‌شود.

بخاطر صرفه‌جوئی در هزینه‌‌ چاپ کتاب پیشنهاد می‌دهیم درصورتی که شما خودتان می‌خواهید متن کتاب را تایپ کنید برای آشنایی با این اصول حتما با ما تماس بگیرید تا توسط کارشناسان ردنا با قوائد تایپ کتاب آشنا شوید. زیرا که خیلی از اوقات هزینه و زمان تایپ مجدد کتاب توسط تایپیست حرفه‌ای کمتر از بازبینی دوباره متن می‌شود.

در مواردی هم پیش می‌آیید که مؤلف، متن کتاب را به‌صورت دست‌نویس برای ما می‌آورد که در این صورت توسط تایپیست تایپ انجام می‌شود و در یک مرحله توسط مؤلف غلط‌گیری شده و اصلاحات توسط ما اعمال می‌شود.  


مرحله تایپ و غلط‌گیری کتاب به پایان رسید.

تایپ کتاب، غلط گیری و نمونه خوانی کتاب | چاپ کتاب رفتار مصرف کننده | چاپ کتاب ردنا | هزینه چاپ کتاب | مراحل چاپ کتاب | مجوز چاپ کتاب | چاپ کتاب از پایان نامه | چاپ دیجیتال کتاب | چاپ کتاب ارزان قیمت
مراحل چاپ کتاب