صفحه‌آرایی متن کتاب سومین مرحله چاپ کتاب


صفحه‌آرایی متن به‌طور مستقیم بر نگاه مخاطب به کتاب شما تاثیرگذار است.

هرچقدر چیدمان متن، سطرها و کلمات در صفحات کتاب شما زیباتر و حرفه‌ای‌تر باشد، کتاب سریع‌تر و قوی‌تر می‌تواند با خواننده رابطه برقرار کند.

به همین دلیل تیم صفحه‌آرایی ردنا تمام تلاش خود را می‌کند تا با هماهنگی و تایید مولف کتاب به بهترین خروجی طراحی صفحات داخلی کتاب برسد. ما با در نظر گرفتن فرمت‌بندی استاندارد و رعایت اصول صفحه‌آرائی کتاب زیباترین طراحی صفحات را در این مرحله از چاپ کتاب برای شما انجام خواهیم داد.

بعد از انجام صفحه‌آرایی کتاب فایل پی دی اف برای شما ارسال می‌گردد تا پس از بازبینی فایل کتاب اگر از دید شما اشکالی در طراحی صفحات وجود نداشت آن را برای ارسال به سایت وزارت ارشاد تایید نهایی کنید.

درصورتی که خودتان می‌خواهید صفحه‌آرایی متن کتاب را انجام دهید لطفا حتما با ما تماس بگیرید و در مورد اصول صفحه آرایی کتاب از ما به‌صورت رایگان مشاوره بگیرید.


مرحله صفحه‌آرایی به همین سادی به اتمام رسید.

صفحه‌آرایی کتاب
مراحل چاپ کتاب