دومین مرحله چاپ کتاب: ویراستاری (اختیاری)


یکی از مراحل مهم چاپ کتاب ویراستاری متن است که البته با موافق مولف انجام می‌شود و به دو صورت قابل انجام است.

یکی با نرم‌افزار ویراستاریار: در این روش معمولاً کیفیت کار بالا نیست و نرم‌افزار قابلیت بررسی دقیق و کامل متن را ندارد البته تا حدودی اشکالات کتاب را تشخیص و تغییر می‌دهد ولی در بحث ویراستاری متن درحال حاضر نرم‌افزارها حرفی برای گفتن ندارند و برعکس بسیاری از بخش‌های زندگی انسانی از انسانِ ویراستار عقب مانده‌اند.

به همین خاطر پیشنهاد ما نوع دوم ویراستاری یعنی ویراستاری توسط انسان می‌باشد. در این مرحله چند صفحه از متن کتاب بعنوان نمونه توسط ویراستار حرفه‌ای ما ویراستاری می‌شود و درصورت تایید شما اصلاحات ادبی بر روی کل کتاب اعمال خواهش شد.

برای آشنایی کامل‌تر با بخش ویراستاری کتاب وارد شوید.


اتمام مرحله ویراستاری کتاب

ویراستار کتاب ردنا
مراحل چاپ کتاب