کتاب تشخیص احساسات درونی با استفاده از سیگنالهای زیستی چندگانه

چاپ کتاب سیگنال‌های زیستی چندگانه | چاپ کتاب | هزینه چاپ کتاب | مراحل چاپ کتاب | مجوز چاپ کتاب | چاپ کتاب از پایان نامه | چاپ دیجیتال کتاب | چاپ کتاب ارزان قیمت

دکتر محمدرضا یمقانی

مهندس رضا افشین مهر


مقدمه

پردازش زبانهای طبیعی، زیرشاخه‌های از علوم رایانه و هوش مصنوعی است که ارتباط بین کامپیوتر وزبانهای طبیعی را میسر میکند. پردازش زبان طبیعی بر ارتباط انسان و رایانه، پردازش زبان گفتاری و زبان نوشتاری تمرکز دارد. پس رایانه‌ها می‌توانند گفتار یا نوشتار تولید شده در قالب و ساختار یک زبان طبیعی را تحلیل و درک کنند. از طرفی یکی از زمینه‌های اصلی عملکرد پردازش زبان طبیعی، تحلیل احساسات افراد است که شاخه‌های از علوم کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی می‌باشد و این امکان را ایجاد می‌کند که ماشین و هوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا و تشخیص آنها را داشته باشد.

مغز به عنوان پیچیده‌ترین عضو بدن و رهبری کننده آن از دیرباز مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. هنگامی که حرف از سازگاری در سیستم مغز میشود، هیچ چیز بهتر از شبکه های عصبی عمل نمیکند. درک مغز یک چالش است اما با تکنولوژی جدید، هیچ چیز غیر ممکن نیست. این یک واقعیت مشهود است که مغز به طور کامل از نورونهایی تشکیل شده است که مشکلاتی را در مغز به همراه دارد و از گیرنده‌های مغز آنها را دریافت میکنند. دستگاههای مدرن مانند الکترودها برای سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی EEG، ایمپلانتهای الکترود که به پوسته نفوذ میکنند، دقیقا در لایه پوسته مغز الکتروانسفالوگرافی ECoG قرار گرفته‌اند، به جذب فعالیت مغزی به شکل موجی که به سیگنالها تبدیل می‌شوند، کمک میکنند. این سیگنالها از طریق الگوریتم‌های ترجمه مربوطه منتقل میشوند و آنها را به دستور العملهای خروجی تبدیل میکنند. تا عوامل شنوایی و بصری با استفاده از واسط مغز- رایانه BCI در حال بررسی آنها باشند و احتمال به اشتراک گذاشتن تجربیات بین انسانها بر روی یک شبکه، ارتباط بدون حرف زدن، ثبت رویا چیزی شبیه به آینده نزدیک به نظر برسد. هر واسط مغز- رایانه را میتوان با قرار دادن این قطعات جهت به دست آوردن سیگنالها، پردازش آنها، ترجمه سیگنال، وسیله‌های که خروجی و پروتکل را در عملیات تحویل دهند را تعیین کرد. از آنجایی که هر عملی که توسط انسان انجام میشود، نتیجه سیگنالهای مربوط به فعالیتها در مغز است، وظیفه تصمیم‌گیری سیگنالهای خروجی را به عنوان یک مساله شناخت الگو بر عهده دارد. در واسط مغز- رایانه، از طبقه‌بندی داده‌ها چندین بار استفاده می‌شود تا اگر برخی فرضیات درست باشند، این واسط خوب عمل میکند. در غیر این صورت نتایج رضایت بخش نیست. بنابراین با استفاده از الگوریتم‌های ترجمه مانند شبکه های عصبی و ماشینهای یادگیری برای طبقه‌بندی تصاویر تولید شده که فعالیت مغزی کاربر رابرای انجام یک کار خاص در نظر میگیرند، مورد استفاده قرار میگیرند. چهره، یک ویژگی منحصر به فرد از انسان است. از این رو چهره میتواند به عنوان یکی از معیارهای مهم و مناسب تعیین هویت و شناسایی افراد استفاده شود. شناسایی چهره کاربرد فراوانی در عرصه‌های مختلف دارد از جمله امنیت عمومی، شناسایی هویت، حراست از مکانهای مهم و حساس، کنترل دستیابی، پایش ویدئویی و غیره اشاره کرد.