کتاب ورزش تفریحی زنان

چاپ کتاب ورزش تفریحی زنان | هزینه چاپ کتاب | مراحل چاپ کتاب | مجوز چاپ کتاب | چاپ کتاب از پایان نامه | چاپ دیجیتال کتاب | چاپ کتاب ارزان قیمت

نویسنده: دکتر الهه سعادتی فرد


در روزگار کنونی، ورزش جايگاه و نقش ارزشمندی در کیفیت­بخشی به زندگی افراد جامعه ایفا کرده و از جنبه­هاي مختلف مورد بررسي قرار می­گیرد و در تحقیقات مختلف تأثیر مثبت فعالیت‌های بدنی بر سلامتی جسم و روان، شادابی، طول عمر، روابط اجتماعی، غنی­سازی اوقات فراغت و … مورد تأیید قرار گرفته است (کا، اسمیت و همکاران، 2017 و اسوان، 2018). ورزش دارای ابعاد مختلفی است که بخش ورزش برای همه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ورزش براي همه مفهومی كلی برای توصیف محدوده­ای از سیاست­های مورد قبول دولت­هاست و منجربه افزایش شركت فعال افراد جامعه در ورزش­های مختلف می­شود (مکینتوش و چارتن، 1985). ورزش برای همه، به عنوان مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم اصلی ورزش تعریف شده است که نه تنها ورزش حقیقی بلکه تمام اشکال مختلف فعالیت بدنی از بازی­های سازماندهی نشده خودجوش تا حداقل تمرین بدنی که به طور منظم اجرا می­شود را دربر­می­گیرد (امان و عمرفائوضی، 2009). این موارد مؤید آنست که ورزش برای همه، ضرورتاً یک فلسفه است یک پیام برای انگیزه دادن به شهروندان جهت مشارکت در ورزش و دیگر فعالیت­های بدنی است. هم­چنین یک پیام برای سیاست­گذاران است تا با استفاده از موقعیت و مقام­شان، در جهت پیشبرد این جنبش و ایجاد فرصت برای مشارکت گسترده، افراد را به سمت ورزش ترغیب نمایند (برم و سموتیک، 1991).

در دهه­های اخیر کشش مردم جهان به سوی ورزش خصوصاً ورزش باهدف تفریح افزایش یافته و درحال حاضر ورزش تفریحی یکی از انواع پرطرفدار فعالیت­های تفریحی است (شورای فعالیت بدنی، 2010). احساس نیاز جامعه به این حیطه، به سبب عواملی است مانند شهرنشيني، افزایش امکانات رفاهی و ماشيني و هم­چنین امکان دسترسي آسان مردم به خدمات گوناگون که باعث کاهش شدید تحرك بدني افراد و مشکلات ناشی از آن شده است؛ ترويج ورزش­های متناسب با نوع فعاليت افراد و هم­چنین شرايط زندگي شخصي و حرفه­اي ایشان در سطح جامعه، مي­تواند بخشي از اثرات عدم تحرك بدني را پوشش داده و موجب افزايش نشاط اجتماعي و بهره­وري ملي شود (جوادی­پور، سرکندی و سمیع­نیا، 1392).