طرح نقره‌ای چاپ کتاب گزینه مناسبی برای چاپ کتاب‌های دانشگاهی اساتید و مولفانی‌ می‌باشد که متن کتاب‌شان ویراستاری، و نمونه‌خوانی شده.

ردنا در این طرح از صفحه‌آرا و طراح جلد حرفه‌ای استفاده می‌کند و به واسطه این امر کیفیت بصری کتاب را ارتقاء می‌دهد.

فکر می‌کنیم این پکیج بتواند نظر  مولفانی که می‌خواهند با هزینه متوسط با طرح جلد و صفحه‌آرایی زیبا کتاب خود را به چاپ برسانند مناسب باشد.

ثبت سفارش طرح نقره‌ای تا سقف 200صفحه

به ازای هر صفحه اضافه صفحه‌ای 1500 به هزینه اضافه می‌شود.