طرح طلایی چاپ کتاب بهترین و کامل‌ترین گزینه برای چاپ کتاب شما می‌باشد.

ردنا در این طرح تمامی خدمات مورد نیاز چاپ کتاب از جمله صفحه‌آرایی، طراحی جلد، ویراستاری و نمونه‌خوانی را با بهترین کیفیت ارائه می‌دهد.

در این پکیج کیفیت ادبی و بصری کتاب شما در با کیفیت‌ترین حد خود به چاپ می‌رسد.

ثبت سفارش طرح طلایی تا سقف 200صفحه

به ازای هر صفحه اضافه صفحه‌ای 1500 به هزینه اضافه می‌شود.